You are not logged in.

Dear visitor, welcome to Legend: Legacy of the Dragons Forum. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

1,061

Wednesday, October 25th 2017, 6:36pm

Sen magmar olduğundan insan tarafının elementlerini görmüşsün ama mantık aynı:)

1,062

Friday, October 27th 2017, 5:30pm

Sevgili oyuncular, oyunda tüm oyuncularla en rahat ve en uygun şekilde konuşmak isteriz. Yönetim sizi diğer oyuncuları rahatsız etmemeniz ve diğer oyunculara karşı, karşılıklı olarak sabırlı olmanız konusunda uyarır. Oyuncuların ve kuralların huzurunu kaçıran ifadelerin yanı sıra birinin şerefine ve onuruna zarar veren ifadeler kullanıldığında, oyun sohbetinde en keyifli zamanın elde edilmesi amacıyla Sohbet Yasağı – Sessizlik Laneti - uygulanır.

KULLANILAN İFADELER:
Flood, oyuncular içindeki arasındaki iletişimi kesmek ve karışık olan sohbeti dağıtmak için kullanılır. Değişik türleri mevcuttur.
Uygulanan ihlaller:
- Aynı içerikli iletiyi 3 dakikada bir ya da daha fazla kez tekrarlamak . Hırsız, Şifacı, Cellat arayışları ve hanlıklara katılımlar için yapılan reklamlar ( buna hanlık açmak için gereken belgeyi imzalatma istekleri/yazıları da dahildir), grup/arkadaş aramak, olaylar için yazılan yazılar, aynı tip eşyalar için yazılan yazılar, Sat-Al kanalında çoklu ifadeleri her 10 dakikada birden fazla kullanmak .
-Aynı Flood gülümsemelerini ( emojileri) aynı satırda 3’den daha fazla kullanmak ,3 dakikada birden daha fazla aynı emojili ileti yazmak.
- Şikayet et (Complain ) butonunu boş yere kullanmak, oyuncuların iletilerini boş yere şikayet etmek.
- /rand fonksiyonunu 3 dakikada 1’den fazla boş yere kullanmak
KURALLARA GÖRE ,
- Anlamsal kayma ve sözcüğün anlamıyla alakalı olmayan alfabeler içeren iletiler
-İçeriğin yarısından fazlası harflerden değil de sembollerden oluşan iletiler ( noktalama işaretleri vb.)
-Aynı harflerin, numaraların ve noktalama işaretlerinin anlamsız yere kullanılması ( İngilizce’nin dil bilgisi özelliklerine göre 3 defadan fazla kullanılamaz)
- Aynı zamanda , Kabul görülen dilin dışında ( ki bu İngilizce oluyor ) yani yabancı bir dilde yazı yazmak da flood olarak sayılır . ( Gelenekler,özlü sözler, yaygın ata sözleri, Latin özlü sözleri istisnalardır )
- Tekerleme ( kafiye ) ve sloganları desteklemek
- Şiirlerden ve şarkılardan 2 satırdan fazla alıntı yapmak
- Cevapsız iletiler ( Birine yöneltilmemiş iletiler), Sohbet filtresini tamamen kapatmak ( Örneğin uygunsuz kelime yazınca oops , my dear vs. yazıyor ya onu kast ediyoruz)
- Tekli, konuşma bağlamının dışında hakaretvari olmayan yazılar ( anatomik özellikler de dahil)
-Diğer bir online oyun hakkında referans olmadan tartışmak yani “Dwar’ı bırakıp şu oyuna da bir baksana !” vs. demek
- Oyuna ait olmayan linkleri sohbette paylaşmak
-Yöneticilerin çalışanlarının işlerini yapmasına engel olmak ( Yani mentör ve muhafızları boş yere lafa tutmak )
CAPS- İletinin yarısından fazlasının büyük harflerden oluşması [ ALİ OKULA Gİtti- (caps örneği)]
SPAM- Reklam kabul etmeyen kişilere karşı reklam yapmak ( Mesela özelden “abi bak şu var şu fiyata “ vs. sonra adam “ ilgilenmiyorum” dediğinde adama tekrar yazmanız spam’dır.) Özellikle, Sat al kanalında olmayan TİCARİ iletiler ( özel sohbet de dahil ) , Aynı ya da başka bir oyuncuya yönelik olan, satın alma, satış, mal alışverişi, dilediği gibi yalvarma, bağış ve diğer mesajlar, maddi koşullarla veya başka herhangi bir biçimde (iyileşme, mesleki hizmetler ve satılan ürünler), ana sohbet sırasında değiş tokuş edilebilen (satılamaz) öğeler haricinde ve bunlar için özel sohbette spam yapmak da yasaktır.
-Genel sohbette grup aramak yasaktır.
ŞİDDET- Açık restleşme, bir tartışmada yer alma, sözlü atışma, bir anlaşmazlığı provoke etme.
İHLALLER VE CEZALAR
1 Dakikalık Susma Laneti
Bir dakikalık susma laneti : Uyarı
- “UYARI” susma laneti küçük , tekli kural ihlali için verilir.
- Susma laneti verilmesinin mantığında , Flood, büyük harfle yazmak ( caps) , şiddet (flame), ve sohbet kurallarının ciddi şekilde ihlal edilmesinin engellenmesi vardır.
-Cezanın işlevi: Sohbet etmeyi bir dakikalığına engeller. İhlal eğer zararsız, nedensiz ve ilk ise bu durumda ihlal uyarı ile es geçilebilir. İhlal ciddi ve kasıtlı ise , burada yazan “uyarı” kısmı yapılmadan direkt olarak oyuncu cezalandırılabilir.
15 Dakikalık Susma Laneti
15 dakikalık susma laneti : Spam , büyük harfle yazma , flood , şiddet
-“Flood” susma laneti sohbet kurallarının ihlalinde verilir
- Sebep - bir uyarıdan sonra ya da kötücül floods/caps/flame, ilgili kategori kanalları olmayan mesajlar (spam bölümüne bakın) ve diğer oyuncuların mesajlarıyla ilgili anlamsız ve sık şikayetler (Şikayet işlevinin kötüye kullanımı).
-Cezanın işlevi: Sohbet etmeyi 15 dakikalığına engeller
Not: Uyarıdan sonra yöneticilerin temsilcilerine kasıtlı olarak müdahale 15 dakika boyunca sohbet etme olasılığını engeller ve 30 dakika boyunca ,tekrar eden suçlarda, sohbete yazmayı engelleme ile devam eder.
1 Saatlik Susma Laneti
1 saatlik susma laneti : Sövgüler ve hakaretler
-Kaba jargonlar , boşa kullanımlar ve hakaretler için verilen cezadır
- Bu susma lanetinin verilmesinin mantığında diğer oyunculara ve onların yakınlarına müstehcen kelimeler olmasa da sövmek , sövgü sözcüklerini kullanmak, herhangi bir konuda kaba jargon, isimlerden türetilen kötümser sözcükler kullanmak ( Örneğin: Duck you , Astrohol, ‘sana baya sağlam sövmek istedim’ )
- Hayvan ile ilgili benzetmeler, kamuoyunda olumsuz anlam taşıyan hayvanların isimlerini veya niteliklerini ifade etmek. ( Yani oyunculara hayvan isimleriyle hitap edemezsiniz, Örneğin: it oğlu it, at kafası, köpek herif vs. ama bir oyuncuya “maşallah dostum pire gibisin ne kadar hızlısın” cümlesindeki “pire” kelimesi bu olaya dahil olmuyor.)
- Bir oyuncuya yönelik KÜFÜRLER
- Ajitasyon, Ana sohbetteki ( main chat) mesajlarda resmi yarışmalarda yer alan katılımcılara “şuna oy verir misin, rica etsem “ tarzı yazılar yazmak.
- Hakaret içeren semboller ve cümleler içeren yazılar, çizimleri birilerine yöneltmek
- Linksiz de olsa bir uyarı verildikten sonra online oyunlar için olan tartışmalara devam etmek
- Birini haksız yere suçlamak . ( Örneğin birinden morok yediniz ve o anda bölgede olan birine olayla ilgisi olmasa da “ sen yaptın” demeniz.)
- Cezanın işlevi: Sohbet etmeyi 1 saat boyunca engeller.
3 Saatlik Susma Laneti
3 saatlik susma laneti : Küfürlü konuşma, taciz, alkol , uyuşturucu
-Bu susma laneti küfürlü konuşma için verilir.
- Bu susma lanetinin verilmesinin mantığında ;
- Kutsal şeylere karşı olan ( yabancı dilde olanlar da dahil), ya da birine karşı olan sövgüler
- Cinsel taciz, Cinsel bilgilerin açıkça verilmesi , cinsel ilişkinin doğalcı ya da detaycı tarifi
- Ajitasyon, Ana sohbetteki ( main chat) mesajlarda resmi yarışmalarda yer alan katılımcılara “şuna oy verir misin, rica etsem “ tarzı yazılar yazmak
- İmalı anlatım ki bu edebe aykırı ve müstehcen olarak düşünülebilir. ( Eğer çift anlama gelen kelime varsa bunu kullanmak yasaktır. Mesela ünlü şairlerimiz Nef’i ve Tahir Efendi’nin atışmasındaki olay buna en güzel örnektir. ( “itikadımca kelp tahirdir.” Burada “Tahir” kelimesi hem temiz anlamında kullanılmış hem de Şair Tahir Efendi’ye hakaret etmek için kullanılmıştır. – İnancım gereği , köpek temizdir / tahirdir (şair olan) / Hakaret içeren kelimeyi sohbet filtresinden geçirmek için arada boşluk bırakmak , noktalama işaretleri kullanmak. (Örnek: P*ç- B a s t a r d) Buna cümlelerin müstehcen olarak kabul edilebildiği karakter çizimleri ve müstehcen ifadelerin İnternet kısaltmalarından alınması dahildir
- Narkotik uyuşturucuların, alkollü içeceklerin tanıtımı ve reklamları
- Cezanın işlevi : Sohbet etmeyi 3 saatliğine engeller

1,063

Friday, October 27th 2017, 5:30pm

5 Saatlik Susma Laneti
5 saatlik susma laneti : Siyaset, gerçek hayatla ilgili tehditler
- İlgili sohbet kuralının ihlali durumunda verilir
- Bu cezanın mantığında;
- Siyaset ve siyasi sistem hakkında gönderiler, siyasi eylemler, siyasi ifadeler, gerçek siyasi olayların gelişimi ( savaşlar, devrimler, askeri darbeler, siyasi partilerin eylemleri , grevler, mitingler vs) , Siyasi propaganda ve ajitasyon.
- Oyuncuya onun gerçek hayatı hakkında ya da oyuncunun ailesi hakkında beddua etmek
- İhlal için oyuncuyu gerçek hayatıyla tehdit etmek
- Cezanın işlevi: Sohbet etmeyi 5 saatliğine engeller

12 saatlik Susma Laneti
12 saatlik susma laneti : Etnik köken- kültüre karşı nefret söylemi
- Bu sessizlik laneti etnik köken ve kültürlere karşı olan “nefret söylemleri” eyleminin gerçekleşmesi durumda uygulanır.
- Bu cezanın verilmesinin mantığında ırkçılık , bir dine karşı nefret söylemi veya bu konu hakkında ajitasyon yapmak vardır.
- Cezanın işlevi: 12 saat boyunca sohbet etmeyi engeller

24 Saatlik Susma Laneti
24 saatlik susma laneti: oyun dışı , aldatıcı , reklam içeren , bot programları ve diğer yasal olmayan programları kullanmayı teşvik etmek , oyun kaynaklarını gerçek para karşılığı satmak
- Bu susma laneti Oyun dışı/aldatıcı linkler paylaşılması durumunda uygulanır.
- Bu cezanın verilmesinin mantığında;
Geniş Alan Ağı ( wan) linklerinin paylaşılması yani bir diğer deyişle oyuna ait olmayan linkleri paylaşılması , herhangi bir 3. Parti programın kullanılmasını teşvik eden mesajların yazılması, oyun içi kaynaklarının gerçek para karşılığı satılması ve reklamlarının yapılması vardır.
- 15 dakika susma laneti cezasından sonra yönlendirme linklerinin paylaşılması
- Karakterlerinin giriş bilgilerinin paylaşılması
- Satış, satın alma, oynanabilir karakterlerin bağışı veya satışı, oyun parasının satışını içeren mesajlar;
- Bot kullanım ya da 3. Parti herhangi bir programın kullanımının istenmesi/teklif edilmesi
- Karakterin geçici olarak kullanılmasının istenmesi / teklif edilmesi
- Cezanın işlevi: 24 saat boyunca sohbet etmeyi engeller

SUSMA LANETİNİN TEKRARI
Oyuncunun gelecek birkaç gün içinde susma laneti alması durumunda, sohbet kuralları ihlal edilmişse o zaman suçlu yukarıda bahsedilenlerden ötürü yazılı ( nominal ) uyarı alır.
Oyuncu gelecek birkaç gün içinde açık bir nedenden ötürü susma laneti alırsa o zaman benzer uyarı aldığı için oyuncu aynı nedenden ötürü çift ceza alır .
Oyuncu gelecek birkaç gün içinde belli bir nedenden ötürü iki ceza aldığı taktirde oyuncunun cezası çeyrek artmış olacaktır. ( Demek oluyor ki cezası aynı nedenden ötürü birkaç gün içinde tekrar ceza yerseniz sistemsel olarak cezanız artacak )
“ŞİKAYET ET “ İŞLEVİ
Eğer özel sohbette hakarete uğradıysanız ya da sohbet ekranında herhangi bir kurala aykırı ileti gördüyseniz , Mentör ve Muhafızlara bildirmeden, iletiyi, iletinin hemen solunda bulunan saat imgesine sağ tık yapıp “COMPLAIN” ( şikayet et ) butonuna basarak bunu ilgililere aktarabilirsiniz. Hanlık kanalı bölümünden gelen iletilerde yalnızca 24 SAATLİK SUSMA LANETİ gerektiren bölümü içeren bir ihlal söz konusu ise şikayete bakılır. Diğer iletilere bakılmaz ve o durumda Hanlık Lideri ya da diğer yetkili kişi , hakaret eden kişi ile ilgilenmelidir. Aynı zamanda Lider/ yetkili kişi , rütbeler kısmından hanlık kanalına yazma yetkisini iptal edebilir.
Yönetim bu kurallara göre oyunu yönetir ve kendi kararlarına göre Sessizlik Laneti’ni uygulama hakkını saklı tutar!
BELİRLİ KELİME VEYA SÖZ ÖBEKLERİNİN TANIMLANMASINDA TEMEL ALINAN KAYNAKLAR:
«Oxford İNGİLİZCE SÖZLÜK, James Murray, John Simpson;
- SUÇ TEŞKİL EDEN ARGOLAR SÖZLÜĞÜ
- MÜSTEHCEN DİLLER SÖZLÜĞÜ;
- VİKİPEDİ, ÖZGÜR ANSİKLOPEDİ
- «Urban Dictionary» –ARGOLAR VE JARGONLAR İÇİN OLAN SİTE.
Kaynaklar önem sırasına göre sıralanmıştır!
Sevgili oyuncular, haksız yere susma laneti aldığınızı düşünüyorsanız, bunu forumda Complaints About Wrong Curse Of Silence başlığı altında yazabilirsiniz. İddianız çok dikkatli bir şekilde baş muhafız tarafından incelenecek ve siz çok kısa bir süre içinde sonuç hakkında bilgilendirileceksiniz.
Etkileyici bir oyun ve hoş sohbet geçirmeniz dileğiyle!
NOT : Bu çeviri konunun asıl linki üzerinden yapılmıştır.
-Türk Mentor-Muhafız Ekibi ( onurum tr cnR LoRd_KaNuNi_OrDu )

1,064

Sunday, December 3rd 2017, 5:41pm

This post has been edited 1 times, last edit by "cnR" (Dec 3rd 2017, 8:48pm)


1,065

Friday, January 12th 2018, 3:20pm

nick yüzünden hapishanedeyim napmam gerekiyor

yaşım küçükken girdiğim bi nick oyunu ne zamandır oynuyorum ingilizce gramerindeki it anlamıyla yazdığım bi nick yüzünden tüm yaptıklarım gidicek mi ne yapmalıyım ? :ghost:


Gerekli değişiklik yapılmıştır, iyi oyunlar.

This post has been edited 2 times, last edit by "- Clamatis -" (Jan 13th 2018, 1:36pm)


1,068

Tuesday, January 23rd 2018, 4:54pm

achivment

olay esnasinda http://warofdragons.com/fight_info.php?f…73&server_id=10 bunu kestik ama gelishmesini vermedi.

1,069

Wednesday, January 31st 2018, 11:18am

Profillerdeki Bayrak Yasağının Kaldırılması Hakkında

Bu sabah önemli bir kural değişikliğine gidildi ve artık profillerde eskiden yasak olan bayrakların yasağı kaldırıldı. Bu da demek oluyor ki istediğiniz gibi bayrakları profillere asabilirsiniz. Profillerdeki bayraklar başka milletlere saldırı niteliğinde olmamasına dikkat ediniz zira bu durumda bayrak ya da saldırganlığa sebebiyet veren şey profillerden kaldırılacaktır. Bayrak resmi ile beraber başka milletlere ait değerlere saldırı niteliğinde yazıların kullanılması ve yapılan savaşlarda bu bayrak resmini işaret eder şekilde oyunculara milli değerler üzerinden üstünlük taslayıcı mesajlar yazılması kesinlikle yasaktır. Bu kurallara dikkat edilecek şekilde artık profillerde bayrak sembolü kullanılabilecektir. Herkese iyi oyunlar dileriz!

Saygılarımızla,

- Türk Mentor/Muhafız Ekibi

This post has been edited 3 times, last edit by "- Clamatis -" (Jan 31st 2018, 11:42am)


Posts: 22

Location: Uşak Turkey - Manila Philippines

  • Send private message

1,070

Wednesday, January 31st 2018, 11:29am

bu meselenin düzeltilmesi iyi oldu artık normale dönebiliriz

Posts: 1,745

Location: Nilfgaard

Occupation: Emperor

  • Send private message

1,071

Wednesday, January 31st 2018, 11:55am

Hahahahayır.
I am not those men! I am Salahaddin.

1,072

Saturday, February 3rd 2018, 6:22am

Hunting the Hunter

Hunting the Hunter görevinde meyhaneye gidince 4 şık sunuyo hangisini seçmemiz lazım?

1,073

Saturday, February 3rd 2018, 8:11pm

7 - 29 - 68- 99
8 - 9 - 63 - 71
6 - 34 - 47 - 84
2- 3- 4- 5

Posts: 1,745

Location: Nilfgaard

Occupation: Emperor

  • Send private message

1,074

Saturday, February 3rd 2018, 9:01pm

7 - 29 - 68- 99
8 - 9 - 63 - 71
6 - 34 - 47 - 84
2- 3- 4- 5
Çok yanlış gelmişsin. Şuraya yazmalısın.
I am not those men! I am Salahaddin.

1,075

Sunday, February 4th 2018, 11:11pm

4 - 6 - 9 - 11
13 - 17 - 21 - 33
44 - 51 - 65 - 77
81 - 86 - 91 - 93


Lütfen numaraları Şu linke yazın.

This post has been edited 1 times, last edit by "- Clamatis -" (Feb 7th 2018, 3:17pm) with the following reason: Konunun yanlış yere yazılması


1,076

Wednesday, February 7th 2018, 6:44pm

şubat ayı olayının ve haberlerdeki '' Faeo under the spell of love! '' bu olayla ilgili açıklama yapabilicek var mıKonuyla alakalı mentorumuz CnR tarafından hazırlanmış olan detaylı bilgiye şu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

http://warofdragons.com/forum/index.php?…1129#post211129

This post has been edited 1 times, last edit by "- Clamatis -" (Feb 7th 2018, 10:10pm) with the following reason: Bilgilendirme


Posts: 1,745

Location: Nilfgaard

Occupation: Emperor

  • Send private message

1,077

Wednesday, February 7th 2018, 9:43pm

şubat ayı olayının ve haberlerdeki '' Faeo under the spell of love! '' bu olayla ilgili açıklama yapabilicek var mı
Büyük ihtimalle cnR şubat etkinliğiyle ilgili bir yazı yazmıştır, yazmadıysa da yakında gelir.

Diğer konuysa kısaca "Sevgiline nasıl evlenme teklifi edersin?" başlıklı bir yarışma. Herkes evlilik teklifini oraya yazacak, finalistler belirlenecek, sonra da bu finalistler halk oylamasında seçilecek.
I am not those men! I am Salahaddin.

1,078

Wednesday, February 7th 2018, 10:05pm

Şubat ayı sezonluk olayına burdan bakabilirsiniz.

1,080

Tuesday, February 13th 2018, 4:00pm

Yetkili birisi bakabilir mi?

Oyunda Türkiye serveri kapandığından beri uğramıyorum. Sadece bir iki kere girdim ve başka bir arkadaşım hesabı ve oyunumu merak ettiği için şifremi istedi verdim. Sanırım hesabım bu yüzden ceza yedi. Bu sene üniversite sınav senem giremem ama sınavdan sonra içimde geri dönme isteği oldu. Şuanda telefondan giriyorum. Bu banımı açtırmak için yardımcı olacak bir yetkili bana ulaşırsa sevinirim. Hesap birkaç senedir zindanda bir şey olmadı ama yine de sorayım, şuan ilgilenmeyip banımı sonra açtırabilir miyim, hesabım kapanır mı?