You are not logged in.

Dear visitor, welcome to Legend: Legacy of the Dragons Forum. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

1

Friday, April 16th 2021, 9:49pm

Umiejętności pupili - reputacja Łowczych / Pet Skills - Ranger Reputation

Author: --Iris--

Umiejętności pupili - cechy, które mają wpływ na wykonywanie zadań w Obozie Łowczych. Umiejętności są dostępne dla pupili, które zostały przeszkolone conajmniej do zielonego poziomu.
Podnosząc stopień wyszkolenia pupila treningami, rośnie siła oraz liczba dodatkowych umiejętności. Pupil zielonego koloru ma dostępną jedną umiejętność, niebieskiego- dwie, fioletowego - trzy. Czerwony pupil równiej posiada trzy umiejętności jednak najwyższeeego poziomu.
Dodatkowe umiejętności pupili są dobierane losowo. Aby aktywować umiejętność, należy wybrać pupila w plecaku zakłądka "Wychowankowie" a następnie w otwartym menu kliknąć ikonę.
Nie jest możliwe posiadanie kilku tych samych umiejętności u jednego pupila.Jeśli zestaw dobranych losowo umiejętności Cię nie satysfakcjonuje, możesz zmienić je na losowe używając Eliksiru zapomnienia. Można go zdobyć jako dodatkową nagrodę wysyłając pupile na zadania lub kupując w sklepie Premium zakładka "Wychowankowie".


Charakterystyka dodatkowych umiejętności

Dodatkowe umiejętności obejmują od jednej do dwóch cech, które wpływają na sukces pupili podczas wykonywania zadań w obozie Łowczych. W przypadku drużyny pupili wszystkie dodatkowe umiejętności są sumowane i dotyczą wszystkich pupili w grupie.

Poszukiwanie talizmanów jest cechą, która wpływa na umiejętność pomyślnego ukończenia zadania poszukiwania worków z talizmanami w obozie Łowczych.
Uwaga - cecha, która zwiększa ilość doświadczenia zdobytego przez pupila lub drużynę pupili w czasie wykonania zadania w obozie Łowczych.
Dyscyplina - cecha, która obniża koszty karmy i żetonów zawodów podczas wysyłania pupilana misję.
Ostrożność- cecha, która zmniejsza ryzyko zranienia pupili i skraca czas trwania obrażeń.
Skrytość - cecha, która pozwala skrócić czas wykonania zadania.
Zręczność - cecha zwiększająca szansę otrzymania dodatkowych nagród podczas wykonywania zadań w obozie.
Szczęście jest cechą, która zwiększa szansę na przyniesienie dwa razy więcej worków i / lub zasobów podczas wykonywania zadania w obozie Łowczych.

Opcje dodatkowych umiejętności

Jak wspomniano powyżej, dodatkowe umiejętności mogą zawierać jedną z cech lub być ich kombinacją. Siła umiejętności zależy od koloru zwierzęcia. Poziom zwierzaka nie wpływa na wartości cech w dodatkowych umiejętnościach.

Dodatkowe umiejętności pupila

Zwinny
Ta umiejętność zwiększa szansę na podwójne wydobycie i otrzymanie dodatkowych nagród podczas
wysyłania pupila na zadania do Obozu łowczych.


Poziom I: Zręczność +20, Szczęście +20
Poziom II: Zręczność +25, Szczęście +25
Poziom III: Zręczność +28, Szczęście +28
Poziom IV: Zręczność +30, Szczęście +30
Poziom V: Zręczność +40, Szczęście +40

Odważny
Ta umiejętność zwiększa szansę na podwójną zdobycz i zmniejsza prawdopodobieństwo otrzymania
obrażeń oraz czas ich trwania podczas wysyłania pupila na zadania do Obozu łowczych.


Poziom I: Szczęście +20, Ostrożność +20
Poziom II: Szczęście +25, Ostrożność +25
Poziom III: Szczęście +28, Ostrożność +28
Poziom IV: Szczęście +30, Ostrożność +30
Poziom V: Szczęście +40, Ostrożność +40

Dzielny
Ta umiejętność zwiększa szansę na znalezienie dodatkowych nagród i zmniejsza prawdopodobieństwo
otrzymania obrażeń oraz czas ich trwania podczas wysyłania pupila na zadania do Obozu łowczych.


Poziom I: Zręczność +20, Ostrożność +20
Poziom II: Zręczność +25, Ostrożność +25
Poziom III: Zręczność +28, Ostrożność +28
Poziom IV: Zręczność +30, Ostrożność +30
Poziom V: Zręczność +40, Ostrożność +40

Zaradny
Ta umiejętność zwiększa szansę na podwójną zdobycz i zdobywane przez grupę
doświadczenie podczas wysyłania pupila na zadania do Obozu łowczych.


Poziom I: Uwaga +20, Szczęście +20
Poziom II: Uwaga +25, Szczęście +25
Poziom III: Uwaga +28, Szczęście +28
Poziom IV: Uwaga +30, Szczęście +30
Poziom V: Uwaga +40, Szczęście +40

Chytry
Ta umiejętność zwiększa zdobywane przez grupę doświadczenie i zmniejsza prawdopodobieństwo
otrzymania obrażeń oraz czas ich trwania podczas wysyłania pupila na zadania do Obozu łowczych.


Poziom I: Uwaga +20, Ostrożność +20
Poziom II: Uwaga +25, Ostrożność +25
Poziom III: Uwaga +28, Ostrożność +28
Poziom IV: Uwaga +40, Ostrożność +40
Poziom V: Uwaga +40, Ostrożność +40

Inteligentny
Ta umiejętność zwiększa szansę na znalezienie dodatkowych nagród i zwiększa zdobywane
przez grupę doświadczenie podczas wysyłania pupila na zadania do Obozu łowczych.


Poziom I: Uwaga +20, Zręczność +20
Poziom II: Uwaga +25, Zręczność +25
Poziom III: Uwaga +28, Zręczność +28
Poziom IV: Uwaga +30, Zręczność +30
Poziom V: Uwaga +40, Zręczność +40

Szczęśliwy
Ta umiejętność zwiększa szansę na podwójne wydobycie podczas
wysyłania pupila na zadania do Obozu łowczych.


Poziom I: Szczęście +48
Poziom II: Szczęście +60
Poziom III: Szczęście +67
Poziom IV: Szczęście +72
Poziom V: Szczęście +96

This post has been edited 1 times, last edit by "Altarie" (Apr 16th 2021, 10:02pm)


2

Friday, April 16th 2021, 9:49pm

Wprawny
Ta umiejętność znacznie zwiększa szansę na znalezienie dodatkowych nagród
podczas wysyłania pupila na zadania do Obozu łowczych.


Poziom I: Zręczność +48
Poziom II: Zręczność +60
Poziom III: Zręczność +67
Poziom IV: Zręczność +72
Poziom V: Zręczność +96

Ostrożny
Ta umiejętność znacznie obniża prawdopodobieństwo otrzymania oraz czas
obrażeń podczas wysyłania pupila na zadania do Obozu łowczych.


Poziom I: Ostrożność +48
Poziom II: Ostrożność +60
Poziom III: Ostrożność +67
Poziom IV: Ostrożność +72
Poziom V: Ostrożność +96

Zdyscyplinowany
Ta umiejętność obniża koszt odprawiania pupili na zadania w Obozie łowczych.


Poziom I: Dyscyplina +48
Poziom II: Dyscyplina +60
Poziom III: Dyscyplina +67
Poziom IV: Dyscyplina +72
Poziom V: Dyscyplina +96

Uważny
Ta umiejętność znacznie zwiększa zdobywane przez grupę doświadczenie podczas
wysyłania pupila na zadania do Obozu łowczych.


Poziom I: Uwaga +48
Poziom II: Uwaga +60
Poziom III: Uwaga +67
Poziom IV: Uwaga +72
Poziom V: Uwaga +96

Skryty
Ta umiejętność zwiększa prędkość wykonywania zadania w Obozie łowczych.


Poziom I: Skrytość +48
Poziom II: Skrytość +60
Poziom III: Skrytość +67
Poziom IV: Skrytość +72
Poziom V: Skrytość +96

Przenikliwy
Ta umiejętność zwiększa szansę na podwójną zdobycz i umiejętność poszukiwania
talizmanów podczas wysyłania pupila na zadania do Obozu łowczych.


Poziom I: Szczęście +20, Poszukiwanie talizmanów +125
Poziom II: Szczęście +25, Poszukiwanie talizmanów +160
Poziom III: Szczęście +28, Poszukiwanie talizmanów +175
Poziom IV: Szczęście +30, Poszukiwanie talizmanów +190
Poziom V: Szczęście +40, Poszukiwanie talizmanów +250

Umiejętny
Ta umiejętność zwiększa szansę znalezienia dodatkowych nagród i umiejętność poszukiwania talizmanów podczas wysyłania pupila na zadania do Obozu łowczych.


Poziom I: Zręczność +20, Poszukiwanie talizmanów +125
Poziom II: Zręczność +25, Poszukiwanie talizmanów +160
Poziom III: Zręczność +28, Poszukiwanie talizmanów +175
Poziom IV: Zręczność +30, Poszukiwanie talizmanów +190
Poziom V: Zręczność +40, Poszukiwanie talizmanów +250

Mocny
Ta umiejętność zwiększa efektywność poszukiwania talizmanów i zmniejsza prawdopodobieństwo otrzymania obrażeń oraz czas ich trwania podczas wysyłania pupila na zadania do Obozu łowczych.


Poziom I: Ostrożność +20, Poszukiwanie talizmanów +125
Poziom II: Ostrożność +25, Poszukiwanie talizmanów +160
Poziom III: Ostrożność +28, Poszukiwanie talizmanów +175
Poziom IV: Ostrożność +30, Poszukiwanie talizmanów +190
Poziom V: Ostrożność +40, Poszukiwanie talizmanów +250

Spostrzegawczy
Ta umiejętność zwiększa umiejętność poszukiwania talizmanów i zdobywane przez grupę
doświadczenie podczas wysyłania pupila na zadania do Obozu łowczych.


Poziom I: Uwaga +20, Poszukiwanie talizmanów +125
Poziom II: Uwaga +25, Poszukiwanie talizmanów +160
Poziom III: Uwaga +28, Poszukiwanie talizmanów +175
Poziom IV: Uwaga +30, Poszukiwanie talizmanów +190
Poziom V: Uwaga +40, Poszukiwanie talizmanów +250

Odporny
Ta umiejętność zwiększa mistrzostwo poszukiwania talizmanów i obniża koszt
odprawiania pupili na zadania w Obozie łowczych.


Poziom I: Dyscyplina +20, Poszukiwanie talizmanów +125
Poziom II: Dyscyplina +25, Poszukiwanie talizmanów +160
Poziom III: Dyscyplina +28, Poszukiwanie talizmanów +175
Poziom IV: Dyscyplina +30, Poszukiwanie talizmanów +190
Poziom V: Dyscyplina +40, Poszukiwanie talizmanów +250

Szybki
Ta umiejętność podwyższa prędkość wykonywania zadań i zwiększa mistrzostwo
poszukiwania talizmanów przy odprawianiu pupili na zadania w Obozie łowczych.


Poziom I: Skrytość +20, Poszukiwanie talizmanów +125
Poziom II: Skrytość +25, Poszukiwanie talizmanów +160
Poziom III: Skrytość +28, Poszukiwanie talizmanów +175
Poziom IV: Skrytość +30, Poszukiwanie talizmanów +190
Poziom V: Skrytość +40, Poszukiwanie talizmanów +250

Ciekawy
Ta umiejętność znacząco zwiększa mistrzostwo poszukiwania talizmanów
przy odprawianiu pupili na zadania w Obozie łowczych.


Poziom I: Poszukiwanie talizmanów +300
Poziom II: Poszukiwanie talizmanów +385
Poziom III: Poszukiwanie talizmanów +420
Poziom IV: Poszukiwanie talizmanów +455
Poziom V: Poszukiwanie talizmanów +600

Similar threads