Online RPG Legend: Legacy of the Dragons

Gelerth
Game info Fight records
 
Race Humans
Victories 126913
Defeats 6065
Magmars slain 287
Rank Lord
School of Magic: Air

Agility 165
Intuition 537
Protection 98
Strength 1122
Vitality 593

Durability 2125
Initiative 72

Concentration 15
Intellect 168
Will 28
Wisdom 1057

Popularity 277

Victories in great battles 624
Participation in Great Battles 1364
 
 
Maximum number of crits 106
Maximum number of blocks 36
Maximum crit 4424
Maximum number of dodges 28
Maximum number of deaths 2
Maximum number of kills 82
Maximum number of hits 338
Maximum crit received 10813
Maximum number of misses 56
Maximum number of block blows 36
 
 
Clan Dark Ghosts Riders
Rank Urlop
 
 

Professions Estate
 
Fisherman 359
Sorcerer 354
Executioner 205
 
 
Latest achievements
   
  Total Achievements: 1804  
 
Best achievements
   
  Total Points: 11807  
 

Personal information Gifts
 
Lives in the world of Faeo: 12 years10 month(s) 5 day(s)
Region: Poland
About you: Z tego samego IP gra druga postać katy72. Proszę nie banować

Kaśka=Moje Sacrum

Ja, Rah V. Gelerth, obchodziłem tego dnia urodziny. Udało mi się zastrzelić psa w sile wieku i średniej wielkości. Obdarłem go z gęstej sierści, wypatroszyłem, odciąłem łeb i nadziałem na prowizoryczny rożen, pod którym rozpaliłem niewielkie ognisko. Piekł się zupełnie dobrze. Obiecywałem sobie prawdziwie urodzinową kolację


Cytat z regulaminu:
Administracja zarządza grą i przebiegiem gry wyłącznie według swojego uznania.
Winny:
katy72 - 150g - spłacone
Twoja wiadomość do gracza katy72 [20] została pomyślnie wysłana, zapłaciłeś 152 8 44